1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Gentelman`s Gazzete w swoim artykule zamieściło nawet zdjęcie, do którego link znajdziesz tutaj. Istnieją nie potwierdzone informacje, że jeden z uczestników brytyjskiej ekspedycji na Arktykę […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *