Polish Frock Coat at around 1850 – predecessor of the duffle coat with toggles & hood

Polish Frock Coat at around 1850 - predecessor of the duffle coat with toggles & hood

Polish Frock Coat at around 1850 – predecessor of the duffle coat with toggles & hood

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Gentelman`s Gazzete w swoim artykule zamieściło nawet zdjęcie, do którego link znajdziesz tutaj. Istnieją nie potwierdzone informacje, że jeden z uczestników brytyjskiej ekspedycji na Arktykę […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *