1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Gentelman`s Gazzete w swoim artykule zamieściło nawet zdjęcie, do którego link znajdziesz tutaj. Istnieją nie potwierdzone informacje, że jeden z uczestników brytyjskiej ekspedycji na Arktykę […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>